Odd Roger Grinde

Arbeidsgiver
Kystverket + HSH
Alder
48 år
Bransje
Transport, logistikk, kommunikasjon og IT
Bosted
Haugesund

Statslos Kystverket + HSH

Jobb

Jobber som Statslos i Kystverket. I tillegg til dette jobber jeg som timelærer / foreleser på HSH innenfor diverse emner i nautikk.

Som Los er jobben min og gå om bord på fartøy som skal inn til norske havner / eller ut fra norske havner. Der fungerer jeg som en rådgiver for Kapteinen ved kystseilas og manøvrering. Når jeg skal borde (gå om bord i fartøyene) bruker jeg enten losbåt (ett mindre hurtiggående fartøy) eller helikopter. Vell om bord gjør jeg meg kjent med fartøyet og informerer Kaptein om hvor han skal gå (sikker lei) forventet trafikk, værdata etc.

Som lærer på HSH foreleser jeg i diverse nautiske fag, bl.a. arbeidet om bord på tankbåter, oppbyggingen / konstruksjon av skip, generelt om livet til havs og opplæring i seiling på kysten. På HSH har vi i tillegg til forelesninger i klasserom, en del praktiske fag der vi kjører skip i simulatorer, bedriftsbesøker etc.

Utdanning

Jeg er utdannet Kaptein, skolen og linjene som jeg gikk er ikke mulig og ta lengre. De skolene som har tatt over for denne utdanningen i distriktet er Høgskolen Stord Haugesund (HSH) eller Karmsund Videregående Skole.

Om meg

Etter fullført skolegang og militærtjeneste begynte jeg til sjøs og gikk gradene mine der. Etter 12,5 år til havs, der jeg hovedsakelig seilte på oljetankere, begynte jeg som Statslosaspirant, etter endt aspirant tid har jeg jobbet som Statslos for Kystverket i tillegg til min ekstra jobb på HSH.