Hvem er HSA?

Kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira, Vindafjord og Etne er eiere.

Hva gjør HSA?
HSA skal koordinere ungdomsskolenes samarbeid med lokalt næringsliv og videregående opplæring og være en viktig bidragsyter til helhetstenkning i forhold til skolefaget utdanningsvalg.

* Hovedmålet er å styrke ungdommens bevissthet omkring fremtidig utdannings- og yrkesvalg.
* HSA har hovedansvar for yrkesmessen på Haugalandet
* HSA har ansvar for utviklingen av faget utdanningsvalg på Haugalandet
* HSA koordinerer utprøving i faget utdanningsvalg og er administrator for kommunikasjonssystemet SA 
* HSA er koordinator og sekretariat for YoU-rådgiverne i ungdomsskolen i Haugalandet
* HSA skal ha fokus på internasjonalisering, entreprenørskap og være et bindeledd mellom skolen og andre organisasjoner knyttet til forholdet mellom skole og næringsliv.

Litt historikk om kommunikasjonsverktøyet SA
Før kommunikasjonssystemet SA ble utviklet, ble fordelingen av VGS- og JOBB-dager gjort manuelt på hver skole. I dag har man en organisasjon og et brukervennlig logistikksystem som koordinerer elevenes møte med den videregående skolen og næringsliv. Omkring 1500 elever pr. årstrinn fra 21 ungdomsskoler på Haugalandet skal ut på VGS- og JOBB-dager i 9. og 10.trinn. Hele 12 videregående skoler, både offentlige og private, tar i mot disse elevene og gir våre elever innblikk i den videregående skolen. Det finnes også flere tusen potensielle JA-bedrifter som kan ta i mot elever noen dager på sin arbeidsplass og la elevene få SE - HØRE - GJØRE !

For å gjennomføre dette trenger vi POSITIVE støttespillere - er DU vår neste?

Med vennlig hilsen
Vibeke Klungland
Mulighetsutvikler 
Haugalandet Skole - Arbeidsliv

Øvregaten 126 / 5527 Haugesund
Telefon: 901 23 856 / klungland@h-vekst.no 
www.skoleogarbeidsliv.no
www.h-vekst.no