Hva er Utdanningsvalg

Faget Utdanningsvalg er et fag der du gjennom praktisk arbeid og faglig kunnskap skal bli mer bevisst ditt valg av videregående opplæring og fremtidig yrkesvalg.


Faget inneholder mange aktiviteter utenfor skolen, der blant annet VGS- og JOBB- dagene gir deg 8 dagers praksis i flere yrker- og utdanningsmuligheter.  

Andre aktuelle aktiviteter er:

• Karrieresamtale med rådgiver i grupper/enkeltvis
• Informasjon om mulighetene i videregående skole og høyere utdanning
• Informasjon om lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked
• Besøk av karrieresenter og opplæringskontor
• Åpen dag
• Jobbskygging (følg en kjent voksen)
• Yrkesmesse

Alle disse aktivitetene gjennomføres i samarbeid med blant annet Ungt Entreprenørskap, opplæringskontorene, karrieresenteret og lokalt næringsliv.

Lenker om utdannings og yrkesvalg:

Vilbli

Utdanning.no

Utdanning og jobb

Worldskills

Jenter og teknologi

Velg teknologi

Velg riktig, realfagsrekruttering

KS-ung, samling med digitale spill, læringsressurser og filmer

Foreningen for opplæringskontorene i restaurant- og matfagene

Byggenæringens Landsforening

Elektrofagene

Maritim karriere

Kunnskapsfilmer

Kort infofilm om oppgavene til kommunene og ulike yrker

Er du klar for å jobbe i næringslivet?

Se filmer om yrker

Oversikt over yrker

Inspirasjonsfilm bli lærling

Film lærlinger på Aibel

Veien videre, ulike filminnslag/informasjon om videregående utdanningsprogram etc