YoU-rådgivere i skolen

Målet er å sikre et godt regionalt samarbeid i utformingen og gjennomføringen av utdannings- og yrkesrådgiving.  

HSA er koordinator og sekretariat for YoU-nettverket for ungdomsskolen og skal legge til rette for et godt samarbeid internt mellom rådgiverne i ungdomsskolen og utad mot den videregående skole og næringslivet i regionen.

Følg linken under for oversikt over yrkes- og utdanningsrådgiverne i skolen på Haugalandet.

Rådgivere ungdomsskolene og videregående