Informasjon om utdanningsprogram og VGS-dagene

 

Du skal besøke to utdanningsprogram i den videregående skolen. Du får besøke ett utdanningsprogram våren i 9. klasse og ett høsten i 10. klasse.
Besøket går over en onsdag hvor du i hver periode får her oppleve litt av "livet" på videregående skole. I løpet av disse dagene skal du du få mer kunnskap om noen av de mange utdannings- og yrkesmulighetene som finnes her i vår region.


Se korte filmer om hvert utdanningsprogram under

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram

 

Ungdom og utdanningsvalg - Hvordan snakke om valg om muligheter?