Læreplan, strategi og timefordeling

Utdanningsvalg er et utadrettet fag. Dette gjenspeiles også i læreplan for faget, der rundt av gjennomføringen er knyttet til aktiviteter utenfor skolen.
  

Nettressurser:

Utdanningsvalg

Min framtid

Læreplan utdanningsvalg

Nedlastbare dokumenter

Forslag til aktivitetsplan  i Utdanningsvalg 8. - 10. trinn

Forslag til årshjul og timefordeling i UTV

Ideer til entreprenørskap i UTV

Veiledning i utdannningsvalg