Opplæringskontor

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom medlemsbedriftene som påtar seg ansvaret for opplæring av lærlinger.

Det er opplæringskontoret og lærlingen som inngår lærekontrakt, mens opplæringen blir gjennomført i en eller flere av medlemsbedriftene.
Opplæringskontoret har ansvaret for at lærlingen får skikkelig opplæring i forhold til fagplan for faget.
I hovedsaken tar opplæringskontoret seg av de rutineprega administrative oppgavene som følger med det å ha lærling.
Opplæringskontoret har ansvar for å følge opp lærlingene med evaluering underveis i læretiden.
I tillegg har opplæringskontoret andre viktige oppgaver som:

rekrutteringstiltak
lærlingsamlinger
markedsføring av fag
koordinering og planlegging av utplasseringer

Lokale opplæringskontor:

Opplæringskontor for bygg- og anleggsteknikk

Oppleringskontoret for teknologifag på Haugalandet

Maritimt opplæringskontor sør/vest

Bilfag Haugalandet

Haugaland og Sunnhordland opplæringskontor for elektrofag

Opplæringskontor salg/service

Lærlingkompaniet Rogaland (matfagene)