Utdanningsvalg for 10. trinn

Den regionale læreplan for faget er laget av HSA i samarbeid med rådgivere, UTV-lærere og partnere som Ungt Entreprenørskap, Karrieresenteret,
Opplæringskontorene og lokale bedrifter. Her finner du forslag til aktivitetsplan for 10. trinn, samt kopiversjon av temaheftet 10. trinn.

Nedlastbare dokumenter
 Aktivitetsplan for 10. trinn
Temahefte for 10. trinn
Arbeidskontrakt JOBB-dager 10.trinn