Oversikt VGS-dager

Under finner du hvilke datoer de ulike ungdomsskolene skal ha utprøving på  videregående skole. De videregående skolene kan og se hvilke uker de skal ha elever på besøk.

 

Oversikt VGS-dager 10. trinn høsten 2021

Oversikt VGS-dager 9. trinn våren 2022

Oversikt for videregående skoler, VGS-dager 2021-22