Utdanningsvalg for 9. trinn

Den regionale læreplan for faget er laget av HSA i samarbeid med rådgivere, UTV-lærere og partnere som Ungt Entreprenørskap, Karrieresenteret, Opplæringskontorene og lokale bedrifter.

Her finner du forslag til aktivitetsplan for 9. trinn, samt kopiversjon av temaheftet 9. trinn.


Nedlastbare dokumenter

Aktivitetsplan for 9. trinn
Temahefte for 9. trinn
Arbeidskontrakt JOBB-dager 9. trinn