Bjarne Vandeskog

Arbeidsgiver
Høgskolen Stord/Haugesund
Alder
65 år
Bransje
Skole, fritid, undervisning og forskning
Bosted
Haugesund

Førsteamanuensis Høgskolen Stord/Haugesund

Jobb

Jeg underviser i "Kulturforståelse" på Nautikkstudiet på Høgskolen. Som offiser på et skip er det avgjørende at man kan samarbeide godt med andre mennesker. På skip kan det være mannskap fra Haugesund, Austevoll, Polen, Filipinene og Ukraina. Jeg underviser i hvordan man kan bli enda bedre til å tolke meningsinnholdet i det andre mennesker sier og gjør slik at samarbeidet kan bli enda mer effektivt, tryggere og kjekkere. I tillegg forsker jeg på det sosiale livet til sjøs, for tiden med fokus på sikkerhet.

Utdanning

Jeg er utdannet sosialantropolog, en samfunnsvitenskap som legger stor vekt på at man må forstå mennesker sine handlinger og utsagn med utgangspunkt i slik verden ser ut for dem selv. På det viset er det et veldig praktisk fag som bryr seg mer om hva folk gjør enn hva de sier at de gjør. På den annen side er faget sterkt påvirket av filosofi og abstrakte teorier. Dermed kan det mange gagner virke nokså livsfjernt. Jeg jobber mye med å holde de to sidene av faget sammen. I tillegg har jeg filosofi og historie i fagkretsen min.

Det jeg liker best ved utdanningen min er at den bringer meg i kontakt med mange slags mennesker, samtidig med at den stadig utfordrer meg til å forstå enda litt mer om mennesker og verden forøvrig

Om meg

For øvrig er jeg en person som ikke liker å si noen utfyllende ord om meg selv.