Til læreren: Hvordan ta imot en Jobbcoach

 

  • Det er lurt å forberede seg til besøket. Diskuter med elevene hvilke spørsmål de ønsker at Jobcoachene skal svare på. Er klassen aktiv, vil de ha mye mer igjen for besøket enn hvis de er passive tilskuere. En dialog mellom Jobbcoach og elevene er viktig for at besøket skal oppleves meningsfylt og det ligger mye god veiledning i en slik dialog.
  • Det er viktig å bli sett! Informer kolleger og ledelse  om besøket slik at Jobbcoachen føler at han er velkommen og at det verdsettes at han bruker arbeidstiden sin på dere.
  • Gjør tydelige avtaler i forkant av besøket. Ha oppmøtested og tidspunkt avklart.
  • Dersom det er ting dere ønsker at Jobbcoachen skal snakke spesielt om gi beskjed på forhånd via e-post, slik at det er mulig å forberede seg.
  • Presenter Jobbcoachen for elevene. Læreren skal være sammen med klassen under hele besøket.