Jobbcoach

 Undervisningsopplegg: Tema utdanning og yrkesvalg

Under er det listet opp noen spørsmål som kan være et utgangspunkt for presentasjon.

Personlig, litt om deg.

 • Fortell litt om hva slags type du var da du gikk på skolen.
 • Hadde du noen favorittfag på skolen? Eller hva likte du minst?
 • Hvor viktig var venner og fritidsaktiviteter for deg?
 • Hvordan likte du deg på skolen?
 • Hva drømte du om å bli da du gikk på skolen?
 • Har du blitt det du trodde du skulle bli?
 • Har du tatt noen utdanningsvalg som du angrer på?
 • Hva gjør du når du ikke er på jobb?
 • Har du kontakt med noen av de du gikk på skole med?

Studium:

 • Hva var motivasjonen din for å studere?
 • Hvorfor valgte du det studiestedet du studerte ved?
 • Jobbet du ved siden av studiene?
 • Fikk du mange venner i studietiden?
 • Hva var det beste med å studere?
 • Har du noen gang strøket i noen fag?
 • Hvor stor forskjell er på å studere i forhold til å gå på skole (ungdomsskole / videregående)?

Jobben:

 • Snakker du mye med folk i jobben din?
 • Hva synes du er vanskelig med jobben din?
 • Kan du skildre en helt vanlig dag på jobben din?
 • Bruker du uniform, eller en spesiell kleskode i jobben?
 • Reiser du noe i jobben din?
 • Bruker du andre språk i jobben din (som engelsk, tysk, spansk osv.)?
 • Hvor mye av det du lærte på skolen føler du at du har bruk for i jobben din?
 • Er det flest gutter eller jenter på jobben?
 • Hvis du skulle skifte jobb; hva kunne du tenke deg å jobbe med da?
 • Hva er best med jobben din?

Det sentrale i presentasjonen er at elevene skal få et inntrykk av et mulig utdannings- og yrkesvalg, men også bli kjent med deg.  Dersom det er satt av en skoletime til dette kan presentasjon være på 30 minutter.

Før skolebesøket har elevene forberedt spørsmål til Jobbcoach. Dette kan være knyttet til lønn, arbeidstid, innhold i arbeid, utdanning, venner på jobben, ferie osv. Elevene får vite hvilket yrke Jobbcoach har før besøket. Sett av tid til elevenes spørsmål.  Sett av 15 minutter til dette.

Alternative forslag til undervisningsopplegg.

Forslag 1.  

Etter at Jobbcoach har fortalt om sine valg rettes fokuset mot eleven. Tema som elevene skal ledes inn i er «Hva med meg?» «Hva skal jeg bli?» og en refleksjon om hvordan den kunnskapen som en får som elev gir et viktig grunnlag for jobb senere i livet. Her er det mest naturlig at lærer i klassen tar ansvar for å lede denne økten, men flott dersom Jobbcoach også er med.

Introduser SØT-modellen: 5 min introduksjon og 20 min. jobbing

SØT-modellen

Dette er en enkel modell som blant annet brukes i karriereveiledning.

Her kan eleven på en enkel måte sette opp hvordan en selv ser egen situasjon nå. Videre hvordan en tenkt ønskesituasjon er og hvilke tiltak som må til for å gå fra situasjon nå til ønskesituasjon.

S - situasjon nå.

Hva liker jeg? Hva liker jeg ikke? Hva er jeg flink til? Hvilke fag er kjekkest?  Karakterer? A-menneske eller B-menneske? Jobbe alene eller sammen med andre?  

Ø – ønskesituasjon

Hvor vil jeg? – Ønsker og drømmer?

T – Tiltak

Hva må jeg gjøre for å nå ønskesituasjon?

Denne modellen kan være med å strukturere elevens tanker rundt utdannings- og yrkesvalg. Et eks. på tiltak kan være å undersøke, forske – finne ut. Dersom du tenker at du vil bli arkitekt, ta kontakt med en arkitekt. Finn ut, skaff kunnskap!

Når elevene har laget sitt SØT-modell skjema, kan en bruke litt tid til spørsmål rundt dette-

Sett av 15 min.

 

Siste 5 minutter brukes til en oppsummering. Tilbakemelding på opplegg. Hva har vi lært?

Forslag nr. 2

Dersom Jobbcoach er invitert knyttet til fag eller tema som elevene jobber med vil det være naturlig å få til en god overgang fra presentasjon av Jobbcoach til tema som det jobbes med i klassen. Eksempel:

 • Jobbcoach (lege og kokk) presenterer seg og etterpå er med i undervisning i mat og helse!
 • Jobbcoach (guide) presenterer seg og er med i språk undervisning etterpå.
 • Jobbcoach (forfatter) presenterer seg selv og er med i norskundervisningen etterpå.

 

Etter et besøk av Jobbcoach er det fint om klassene skriver en mail/brev til Jobbcoach etter dette opplegget.