Praktisk informasjon

Velkommen til Yrkesmessen 


Organisering: 
Elevene kommer etter avtalt plan med ca. 400 stykker per pulje og tre puljer per dag. 

Organisering per pulje: 

1. Felles velkommen og kort info til elevene om hva som skal skje. 
2. Elevene har booket fast avtale på 20 min x 3 i bransjeverdenene, 
    samt at de får ca. 30 minutt fri vandring til slutt. 
3. Verdensverten tar i mot elevene når de kommer inn i verden og gir 
    en kort introduksjon til hva som kjennetegner bransjen, variasjon 
    i yrkestilbud og om utdanningsmulighetene, både innenfor yrkesfaglig 
    retning og innen høyere utdanning. 
4. Elevene har ca 20 minutter til rådighet til å besøke bedriftene og få snakket med 
    dem om hva de driver med, bransjen, yrkes- og karrieremuligheter, utdanningskrav, 
     og ellers det de måtte lure på. 

Forarbeid 


Forarbeid før messen kan gjøres både på skolen og hjemme.

Se Yrkesmessen sine websider for mer informasjon.