For foreldre/foresatte

Da nærmer det seg tiden der deres håpefulle skal gjøre sitt første viktige valg rundt yrkes- og utdanningsvalg. Noen har allerede bestemt seg for veien videre, mens andre er fortsatt i tenkeboksen.

Vi håper at yrkesmessen kan være med på å klargjøre elevenes valg og gi dem en oversikt over de utdannings- og arbeidsmulighetene som finnes her i Haugesundregionen. Vi vil inspirere til gode valg for fremtiden!

10 verdener

  
På yrkesmessen skal elevene besøke "bransjeverdener" de ønsker mer kjennskap om. Til sammen er det 10 ulike verdener: 

 - Økonomi, Service & Reiseliv
 - Sikkerhet, Lov & Rett
 - Undervisning, Helse & Omsorg
 - Marin, Maritim & Offshore
 - Bygg & Anlegg
 - Industri, Produksjon & Teknologi
 - Bil & Transport
 - IT, Energi & Elektro
 - Kunst, Kultur & Media
 - Videregående Utdanning

Innenfor hver av disse er bedrifter som tilhører samme bransje, representert med stand. Elevene kan dermed får en bedre oversikt over bredden i en bransje, samtidig som de får anledning til å besøke alle stands i en verden. Elevene skal på forhånd ha valgt seg tre verdener som de vil besøke, men har også god tid til å besøke de andre verdenene. 

Kveldsarrangement

I tillegg til informasjon om videregående opplæring, god anledning til å besøke utstillere, blir det også foredrag som er vel verdt å få med seg. Kveldsarrangementet starter klokka 1700 på tirsdagen.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til et inspirerende besøk i Steinsvik Arena!