HSA og Ungt Entreprenørskap arbeider sammen!

I samspillet mellom skole og næringsliv kan vi på denne måten være med på å:

- Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og selvbevissthet
- Gi barn og unge forståelse for verdiskapning og nyskaping i næringslivet
- Fremme barn og unges samarbeidsevner
- Gi kunnskap om etikk og regler i næringslivet
- Styrke samarbeidet skole-næringsliv i lokalsamfunnet
- Stimulere til internasjonalt samarbeid

UE skal ikke drive kommersiell virksomhet.

 

For mer informasjon, ta kontakt med Ina Therese Lindvik Nordnes i UE på Haugalandet

 

Ina

 

 
Entreprenørskapsinspirator - Hovedansvarlig for grunnskole

ina@ue.no

Program:

1.-2. TRINN

Våre familier

 

Hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra? De yngste skoleelevene får lære hvorfor familier må ta valg og prioritere.

V rt lokalsamfunn
4.-5. TRINN

Vårt lokalsamfunn

 

Her lar vi elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd, og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet.

Smart
4.-7. TRINN

Smart

 

Vi inviterer elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Her skal det avdekkes behov, utvikles ideer og løsninger skal realiseres, slik at andre kan nyttiggjøre seg dette.

Jobbskygging
8.-10. TRINN

Jobbskygging

 

Usikker på utdanningsvalg? Bli kjent med et yrke ved å være med noen på jobben deres!

Et program som gir elevene rom til å reflektere over mulige karriereveier, betydningen av å ta bevisste valg og hvordan valgene påvirker deres personlige økonomi.

Elevbedrift
UNGDOMSSKOLEN

Elevbedrift

 

Et program hvor elevene utvikler samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom etablering og drift av en Elevbedrift. Lærerne kobler arbeidet opp mot læringsmålene i ett eller flere fag i tillegg til tverrfaglige temaer.

Sjef i eget liv
VIDEREGÅENDE SKOLE

Sjef i eget liv!

 

Målet er at elevene skal kunne kjøpe egen bolig en gang i framtiden. For å nå målet må elevene ha et bevisst forhold til egen økonomi og forstå verdien av langsiktig sparing. I programmet får elevene sette opp sitt personlige budsjett og reflektere over viktige økonomiske valg.

Ungdomsbedrift
VIDEREGÅENDE SKOLE

Ungdomsbedrift

 

Elevene etablerer, driver og avvikler sine egne ungdomsbedrifter. Elevene søker kunnskap og forståelse i teorien, hos lærer, hos mentor og i lokalsamfunnet. Gjennom Ungdomsbedrift bygger elevene kompetanser som kreativitet, å ta initiativ, å ta ansvar, samarbeid og løse problemer.

Studentbedrift
HØYERE UTDANNING

Studentbedrift

 

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse om bedriftsetablering gjennom oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Programmet kan også tilpasses til å fokusere på kun enkelte faser eller områder som bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter.

Innovasjonscamp
ALLE NIVÅ

Innovasjonscamp

 

Innovasjonscamp er en øvelse i kreativitet og nyskaping. Elevene og studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Innovasjonscamp benyttes ofte i oppstartsfasen av en Elev-, Ungdoms-, eller Studentbedrift.