Hva er JOBB-dager?

JOBB-dagene er en del av skolefaget utdanningsvalg, som skal gi elevene teoretisk og praktisk erfaring med utdanningsmulighetene og yrkeslivet i regionen.

Hvert halvår skal rundt 1500 elever fra Haugesundregionen ut på besøk i bedrift noen dager. For å få dette til er vi avhengig av godt samarbeid med flest mulig bedrifter, både private og offentlige, samt opplæringskontor og høgskole.  Det er ønskelig å gi elevene et tilbud med et bredest mulig spekter av yrker å velge blant, for på den måten å gjenspeile noe av bredden i arbeidslivet i Haugesundregionen.

Siden elevene velger ut fra egne interesser hvilke yrker de ønsker å se nærmere på, opplever bedriftene som oftest at det er lydhøre og interesserte elever som er på besøk disse tre dagene.

Bli en JA-bedrift!
Ved å ta imot elever på besøk noen dager, vil du som bedrift bidra til å forberede elevene på yrkeslivet, og kanskje være med på å lede dem mot et fag/yrke de opplever som en mulig arbeidsplass i fremtiden.

Det er flott om elevene kan få praktisk erfaring fra ulike yrker/fagområder, alternativt observere på nært hold.  Elevene vil kunne ha god nytte av å følge en yrkesutøver, fagarbeider eller lærling gjennom noen vanlige arbeidsdager.   

Hvordan virker dette da?
Web-systemet på skoleogarbeidsliv.com er enkelt og brukervennlig. Det fungerer som en stillingsdatabase der du som bedrift selv kan registrere elevstillinger.  Elevene kan da melde sin interesse på dine tilgjengelige og relevante stillinger gjennom dette systemet. Det er en enkel prosess å registrere elevstillinger og kontaktinformasjon for din bedrift, og du velger selv når og hvor mye du vil bidra.

Websiden brukes av rådgiverne, elevene og bedriftene i forberedelsene til JOBB-dagene, og er en spennende møteplass mellom elever, skoler og det regionale næringslivet.

Vi oppfordrer deg til å bli en JA-bedrift!