Hva er en Jobbcoach?

Det viktigste er at du har lyst til å prate med barn og ungdom om det du holder på med. For mange elever er det vanskelig å se sammenhengen mellom skolefag og arbeidsliv. Din oppgave som Jobbcoach blir å fortelle elevene hva du bruker din utdanning til, og hvilke muligheter den har gitt deg. Gjennom dette kan elevene få bedre kjennskap til ditt utdannings- og yrkesvalg. 

Hvordan kommer jeg i gang?

 Du må registrere deg med litt informasjon om deg selv, studier og arbeid. Der kan du også skrive litt om deg selv, slik at elever og lærere får et bilde av hvem det er de inviterer. Nye Jobbcoach blir godkjent før profilen gjøres tilgjengelig på nett. Det tar et par dager, og deretter er det klart for å invitere deg til skolebesøk.

Hvordan blir jeg kontaktet av skolene?

Den som vil bestille et skolebesøk, sender en invitasjon ved å fylle ut et nettbasert skjema. Gjennom dette skjemaet, som Jobbcoach mottar via e-post, opprettes det kontakt mellom bestiller og Jobbcoach. Detaljer rundt skolebesøket (sted, tid, kontaktinformasjon, ønskelig tema osv) avtales via e-post.  Jobbcoach bestemmer selv hvor mange skolebesøk han eller hun ønsker å delta på. Når dette antallet er nådd, vil skolene ikke kunne sende invitasjon på mail. Alle Jobbcoacher vil få en årlig forespørsel om de fortsatt ønsker å være Jobbcoach.  

Hva får jeg igjen for det?

Det gis ikke lønn eller annen form for betaling for å delta på skolebesøk, men utbyttet er likevel stort. De fleste nevner gleden ved å møte og inspirere elever, og gi et positivt bidrag til elevenes valg av utdanning og yrke. Jobbcoach får nye perspektiver på sin egen arbeidshverdag gjennom refleksjon rundt hva de egentlig gjør på jobb, og de får utfordret seg selv gjennom å stå foran en klasse og fortelle om sine erfaringer.